January 30, 2015 6:30 pm

Skt Guru Mata Pelajaran

Read pdf that explain Susunan kandungan fail meja laman web rasmi smk sungai pusu. In this post you can download Skt Guru Mata Pelajaran. 1 susunan kandungan fail meja guru kanan mata pelajaran 1 objektif jabatan 2 objektif bahagian/unit 3 carta organisasi jabatan / pejabat. Garis panduan dan tanggungjawab guru akademik tingkatan enam (perincian bidang tugas) bil perkara perincian tugas 1 waktu mengajar ( contact hours). Lampiran a3 panduan penyediaan sasaran kerja tahunan pengenalan 1 sasaran kerja tahunan adalah elemen penting dalam sistem penilaian prestasi.

Download Skt Guru Mata Pelajaran below
Source File: www.smksgpusu.net DOWNLOAD

1 susunan kandungan fail meja guru kanan mata pelajaran 1. objektif jabatan 2. objektif bahagian/unit 3. carta organisasi jabatan / pejabat.
Ebook title : Susunan kandungan fail meja - laman web rasmi smk sungai pusu

Garis panduan dan tanggungjawab guru akademik tingkatan enam (perincian bidang tugas) bil perkara perincian tugas 1 waktu mengajar ( contact hours).
Ebook title : Garis panduan pengurusan tingkatan enam - program

Lampiran a3 panduan penyediaan sasaran kerja tahunan pengenalan 1. sasaran kerja tahunan adalah elemen penting dalam sistem penilaian prestasi.
Ebook title : Panduan penyediaan sasaran kerja tahunan (skt)

Jabatan pelajaran wii-ayah persekutuan kuala lumpur persiaran duta, off jalan duta 50604 kuala lumpur tel : 03-6203 7777 faks 03-6203 7788 kuala lumpur.
Ebook title : Jpwpkl.moe.gov.my

Download Skt Guru Mata Pelajaran